Home
Shop
Wishlist0

โทร. 066-150-3114

สำหรับลูกค้าออนไลน์ / ลูกค้าทั่วไป
  1. สินค้าที่เปิดขายออกไปแล้ว จากบิลที่เปิดขาย โดยมีวัตถุประสงค์ในการคืนสินค้า ที่สินค้าไม่เสีย/ ลูกค้ายกเลิก / สั่งผิด แต่เปิดขายแล้ว และสินค้าสภาพสินค้าสมบูรณ์ อุปกรณ์ครบถ้วนตามที่เปิดขายออกไปทุกประการรวมถึงกล่องครบถ้วนตามที่เปิดขายออกไปทุกประการ รวมถึงกล่องอุปกรณ์ต้องไม่มีร่องรอยความเสียหาย เราไม่มีการคืนสินค้าหรือคืนเงินแต่อย่างใด แต่ทันสามารถสอบถามข้อมูลดีลเลอร์เราได้โดยตรง อย่างใดก็ตาม (โปรดตรวจและหาข้อมูลก่อนสั่งสินค้า)
เคลมเปลี่ยนตัวใหม่
   1. สำหรับสินค้าเสียภายใน 7 วัน นับจากวันที่ซื้อ ลูกค้าจะได้รับการเปลี่ยนตัวใหม่ทันทีที่สำนักงานใหญ่ และทุกสาขา (ยกเว้นสินค้าที่ใช้แล้วมีส่วนที่หมดไป)
เงื่อนไข
 • ต้องเป็นสินค้าที่สั่งซื้อไปไม่เกิน7วัน (เริ่มนับจากวันที่ที่ระบุในบิลใบเสร็จการสั่งซื้อเป็นวันแรก)
 • ต้องเป็นสินค้าที่ไม่ผิดเงื่อนไขการรับประกัน ทางบริษัทฯยินดีเปลี่ยนตัวใหม่ให้ทันที
 • ทดสอบแล้วสินค้ามีอาการเสียจริง
 • นำอุปกรณ์ที่ติดไปกับตัวสินค้าทั้งหมด ส่งมาด้วย เช่น กล่อง, โฟม, คู่มือ, ไดร์เวอร์ ของแถม ฯลฯ
 • สภาพสินค้าจะต้องเหมือนใหม่และไม่มีรอย
กรณีสินค้าหมด

กรณีสินค้าที่มีปัญหาเป็นสินค้าภายใน 7 วันต้องเปลี่ยนคืน หมด ไม่สามารถเปลี่ยนสินค้ารุ่นเดียวกันคืนได้ จะแจ้งเสนอคืนเป็นเงินให้ลูกค้าเต็มจำนวนตามใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

เคลมปกติ

สินค้าเสียในระยะเวลาประกัน ลูกค้าสามารถส่งเคลมได้ ที่สำนักงานใหญ่ และ ร้าน Advice (ยกเว้น Advice Shop, Advice mini จะมีค่าใช้จ่าย)

เงื่อนไข
 • ซ่อม / เปลี่ยนด้วยสินค้ารุ่นเดียวกัน
 • เปลี่ยนทดแทนด้วยสินค้ารุ่นอื่นที่ใกล้เคียงกัน โดยบริษัท ฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนเปลี่ยนสินค้า
 • เสนอลูกค้า Upgrade ซึ่งลูกค้าจะได้มีสินค้าที่มีเทคโนโลยีดีกว่ารุ่นเดิม โดยลูกค้าจ่ายเงิน ในส่วนต่างที่เพิ่มขึ้น ซึ่งทางเรา จะโทรแจ้งลูกค้า เพื่อรับทราบและยืนยันการ Upgrade ก่อนทุกครั้ง
 • ถ้าลูกค้ามีความประสงค์ที่จะรอการเปลี่ยนสินค้า บริษัท ฯ จะแจ้งกำหนดการเข้าของสินค้า โดยประมาณให้ลูกค้าทราบ และแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความคืบหน้าเป็นระยะๆ
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเป็นเงินแทนให้โดยหักค่าเสื่อมตามนโยบายการคิดค่าเสื่อม เฉพาะในกรณีไม่มีสินค้ารุ่นเดิมเปลี่ยนคืนให้หรือสินค้ารุ่นอื่นไม่มีสเป๊คใกล้เคียง/รองรับสินค้ารุ่นเดิมที่ลูกค้าต้องการใช้งาน
ฝากเคลม
  1. สำหรับสินค้าที่อยู่ในเงื่อนไข และระยะเวลาประกัน แต่ไม่ได้ซื้อจาก Advice หากมีสติ๊กเกอร์รับประกันที่ทางบริษัทฯพอจะดำเนินการเคลมให้ได้ ลูกค้าสามารถฝากเคลมได้ที่สำนักงานใหญ่ และ ร้าน Advice โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (ยกเว้น Advice Shop, Advice mini และ ของชิ้นใหญ่ที่ต้องแยก Packing จะมีค่าใช้จ่าย)
Back to Top
Product has been added to your cart